In Nederland kennen we de verzuilde samenleving nauwelijks meer. De ontkerkelijking neemt verder toe. De secularisatie manifesteert zich duidelijker in de maatschappij. De wereld verandert voortdurend. Wat betekent dit voor de levensbeschouwing, die we volgens André Droogers, emeritus hoogleraar culturele antropologie, allemaal hebben?

In het leven doen zich momenten voor waarmee we niet zo goed raad weten, niet goed weten hoe we onze houding moeten bepalen. André Droogers heeft een boek geschreven: Kieswijzer levensbeschouwingen. Hij beschrijft verschillende levensstijlen en wereldbeelden. Aan de hand van een aantal stellingen kan de lezer zich zijn persoonlijke levensvisie meer bewust worden.

Kieswijzer levensbeschouwingen, Amsterdam University Press, 244blz, €19,95