De laatste hand wordt gelegd aan het programma van het nieuwe seizoen van het SCC Amersfoort. Een programmaboekje wordt samengesteld. Nu een vooruitblik.

 

 

 

Op 23 september is er van 10.30 – 12.00 uur een bijeenkomst in de Hoor&Leerzaal over Dood. En dan…? Het denken over ‘is er leven na de dood?’ is sterk toegenomen. Vragen omtrent ‘Dood en dan….?’ horen bij het leven. De oriëntatie op dood, wat daarna en rouwrituelen in verschillende culturele en religieuze stromingen is actueel. We gaan in gesprek met gewoonten rondom sterven en rouw in Mali en Kameroen. Wat herkennen wij in onze westerse samenleving van hun traditie en kunnen wij hieruit inspiratie putten?

Dood. En dan… uitgesteld

 Op 30 september is er een conferentie  van 15.00 – 17.30 uur in Het Brandpunt onder de titel Hervorm de kerk. Wat Luther zou zeggen in onze tijd. De hervorming in gang gezet door Luther is nog niet af. Ook de kerken in onze tijd staan voor de taak zich te hervormen: zich te herbronnen en zich af te stemmen op de eigen tijd. Twee prominente personen uit de Protestantse en Room Katholieke kerk geven elk in vijf stellingen hun visie. Daarna gaan we in gesprek met elkaar.

 

 

 

 In november start een serie van 10 bijeenkomsten over de 10 Woorden in de Bijbel Elke bijeenkomst leidt iemand een van de 10 Woorden in aan de hand van het boek van Maarten van Buuren en Hans Achterhuis: Erfenis zonder testament. Zij geven hun kijkt op de betekenis van het Woord in onze tijd. Daarna is er gelegenheid tot uitwisseling van gedachten met de deelnemers naar aanleiding van de inleiding.