Kunst van het leven

De kunst van het leven mens worden, lessen uit de filosofie Verslag inleiding van dr Renée van Riessen, hoofddocent filosofie aan de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) en bijzonder hoogleraar christelijke filosofie (Universiteit Leiden) (gehouden zaterdag ...

Zesde gebod ‘Gij zult niet doden’

Het zesde gebod: ‘Gij zult niet doden’  “Dood uw medemens niet met zwaarden van de moord, van de tong, van het zwijgen en van de ‘hulp’.” Donderdag 26 april 2018 20.00 – 22.30 uur       Plaats: Pastorie van de Franciscus Xaverius, ’t Zand 31 Bijdrage: € 3...

‘Laat mij maar zingen’

Laat mij maar zingen Presentatie van het gelijknamige boek van Gert Bremer zondag 22 april, Vanaf 14.30 Ontvangst 15.00 Opening met psalm 19 ‘De hemel ontvouwt de glorie van God’ door de Koorgroep  Plaats:Franciscus Xaveriuskerk, ’t Zand 29 Opgave:...

De Schoonheid van de schepping

De schoonheid van de schepping in de ogen van Hildegard van Bingen zaterdag 21 april 10.30- 15.30  uur (in samenwerking met de St. Ansfriduskerk) Datum: zaterdag 21 april 10.30 – 15.30 (lunch zelf meenemen) Plaats: St Ansfriduskerk, Jacob Catslaan 28, Amersfoort...

Spiritualiteit en (on)sterfelijkheid

‘Spiritualiteit en (on)sterfelijkheid’ Niemand weet wat er na de dood gebeurt. Zaterdag 7 april, 11.00 -13.00 uur Locatie: Franciscus Xaveriuskerk, ’t Zand 29 Bijdrage: €7 Informatie en opgave: secretariaatsfx@gmail.com  Lezing door Marjoleine de Vos     ...