Schaamte, woede, rouw – hoe verder?

 

Over seksueel misbruik in de Katholieke Kerk.

 

Maandag 19 november 20.00- 22.00 uur

 

Locatie: Pastorie  van de Franciscus Xaverius,  ’t Zand 31

 

 

Diefstal is het voor velen: de misdaden op enorme schaal van seksueel misbruik door priesters en (aarts)bisschoppen hebben velen de kerk uitgejaagd, maar ook veel van ons gestolen, onze herinneringen aan het mooie, het geborgene, het vertrouwen, de cultuur van onze jeugd, de doop, het huwelijk …

De onthullingen over seksueel misbruik in de katholieke kerk blijven maar doorgaan. In de Verenigde Staten, Ierland, Duitsland en opnieuw Nederland, ja wereldwijd worden de verhalen van slachtoffers openbaar. Niet meer alleen het misbruik zelf, maar ook de wijze waarop bisschoppen en kardinalen gezwegen hebben, misbruik hebben toegedekt en de daders de hand boven het hoofd gehouden. Steeds kregen zij nieuwe posities waardoor het misbruik verder kon gaan. Er is een ongekende discussie ontstaan in de katholieke kerk met harde beschuldigingen, ook aan het adres van paus Franciscus. Dit alles heeft velen (opnieuw) diep geschokt. We konden misschien even denken dat we het in Nederland goed ‘afgehandeld’ hadden, terwijl er een volstrekt gebrek aan deemoed is en gebrek aan introspectie bij de kerkleiding. Nu blijkt dat er nog veel verborgen ligt, er is pijn, er is machteloze woede. Schaamte ook om als katholiek deel te zijn van deze kerk.

Het Spiritueel Cultureel Centrum neemt het initiatief om het gesprek aan te gaan over onszelf: onze schaamte, onze woede, onze verantwoordelijkheid. Waar waren wij in die jaren, wat hebben we gezien en gedaan, wat nagelaten, wat hebben we gedacht toen we ervan hoorden? Waar kunnen we rekenschap van afleggen, en wat waren de achtergronden die toen speelden? Zijn deze er nu nog, en wat zou anders moeten?  Hoe gaan we nu met elkaar om zodat ieder veilig en in vriendschap welkom is? Is er ook iets in ons geloof dat de drempel naar misbruik verkleinde?

We kiezen uitdrukkelijk voor twee wegen. De eerste is het gesprek met elkaar. In besloten kleine kring van maximaal 20 mensen wordt er ruimte geboden om te vertellen, te luisteren naar elkaars verhaal, gevoelens en de last die iemand mogelijk meedraagt. Er zijn drie bijeenkomsten gepland voor het gesprek met elkaar. U kunt kiezen uit één van de drie genoemde data. Zo kunnen ruim zestig mensen deel nemen aan de eerste gesprekken. Mocht er meer belangstelling zijn of behoefte aan vervolggesprekken organiseren we meer bijeenkomsten. De bijeenkomsten zijn nadrukkelijk voor iedereen: gewone parochianen, daders, slachtoffers, leidinggevenden, iedereen die zijn of haar gedachten erover heeft.

In een vierde  grotere openbare bijeenkomst willen we de thema’s benoemen die aan de orde zijn geweest, en een breder licht laten schijnen op deze pijnlijke problematiek. Deze vierde bijeenkomst is op zondag 2 december, de eerste zondag van de Advent, om 15.30 uur  in de kerk van Franciscus Xaverius, t Zand 31.  Hiervoor is geen opgave nodig. Het programma staat nog niet volledig vast. Gevraagd zijn een slachtoffer van misbruik, een spreker over de spirituele crisis die met het misbruik aan het licht is gekomen, een of meer beleidsverantwoordelijken uit de jaren dat het misbruik speelde.

De rauwe werkelijkheid kan niet ongedaan gemaakt worden. We kunnen ons er wel rekenschap van geven. Misschien leren we ook hoe we verder kunnen gaan met wat we weten.

 

Opgave en informatie: secretariaatscc@gmail.com