10 de gebod  ‘Gij zult niet begeren’

Inleider: Hans Achterhuis, Filosoof, voormalige (eerste) Denker des Vaderlands 2011-2013, emeritus hoogleraar Wijsbegeerte

een lezing over het 10e Gebod “Gij zult niet begeren”, tevens afsluiting van de cyclus over de 10 geboden naar aanleiding van het boek “Erfenis zonder Testament”, dat hij samen met Maarten van Buuren schreef; een filosofische benadering van de 10 geboden.

Datum: Zaterdag 24 november  10.00-12.30 uur

Locatie: Franciscus Xaveriuskerk, ‘t Zand 29

foto: Roy Beusker

 

We weten er allemaal van, die 10 geboden, ze zijn onderdeel van ons collectieve geheugen, of we nu gelovig zijn of niet.

Maar wat zeggen ze ons in deze tijd (nog)? In deze laatste van 10 lezingen over de 10 geboden staat Hans Achterhuis stil bij het gebod “Gij zult niet begeren”, een gebod dat volgens Achterhuis niet vol te houden is. Het Bijbelse gebod om niet te begeren wat een ander bezit gaat over een specifieke begeerte die de Franse denker Reneé Girard aanduidt als ‘mimetische begeerte’. Daarbij bootsen wij de begeerten van elkaar na, wat tot eindeloze strijd en conflicten leidt. Het doet dit wel op een innerlijk tegenstrijdig wijze, omdat God zelf jaloers blijkt te zijn. Deze spanning in de tekst van de tien geboden verklaart ook waarom dit gebod het enige is dat onmogelijk kan worden opgevolgd. Dit betekent allerminst dat het niet relevant zou zijn voor de moderne consumptiemaatschappij waarin begeerte vrij spel heeft gekregen.

 

Bijdrage: € 7

Informatie en opgave: secretariaatscc@gmail.com