Over seksueel misbruik in de Katholieke Kerk.

Zondag 2 dec 16.00 – 17.30 uur (inloop 15.30 uur)

Locatie: Franciscus Xaveriuskerk, ’t Zand 29

Bijdrage: € 5

Opgave en informatie: mailto:secretariaatscc@gmail.com

 

Diefstal is het voor velen: de misdaden op enorme schaal van seksueel misbruik door priesters en (aarts)bisschoppen hebben velen de kerk uitgejaagd, maar ook veel van ons gestolen, onze herinneringen aan het mooie, het geborgene, het vertrouwen, de cultuur van onze jeugd, de doop, het huwelijk …

De onthullingen over seksueel misbruik in de katholieke kerk blijven maar doorgaan. In de Verenigde Staten, Ierland, Duitsland en opnieuw Nederland, ja wereldwijd worden de verhalen van slachtoffers openbaar. Niet meer alleen het misbruik zelf, maar ook de wijze waarop bisschoppen en kardinalen gezwegen hebben, misbruik hebben toegedekt en de daders de hand boven het hoofd gehouden. Vaak kregen zij nieuwe posities waardoor het misbruik verder kon gaan. Er is een ongekende discussie ontstaan in de katholieke kerk met harde beschuldigingen, ook aan het adres van paus Franciscus. Dit alles heeft velen (opnieuw) diep geschokt. We konden misschien even denken dat we het in Nederland goed ‘afgehandeld’ hadden, terwijl er een volstrekt gebrek aan deemoed is en gebrek aan introspectie bij de kerkleiding. Nu blijkt dat er nog veel verborgen ligt, er is pijn, er is machteloze woede. Schaamte ook om als katholiek deel te zijn van deze kerk.

Na drie gespreksronden in kleine kring waar bleek hoe intens de problematiek (nog steeds) is, organiseert het Spiritueel Cultureel Centrum een voor ieder toegankelijke bijeenkomst over dit onderwerp. Waar waren wij in die jaren, wat hebben we gezien en gedaan, wat nagelaten, wat hebben we gedacht toen we ervan hoorden? Waar kunnen we rekenschap van afleggen, en wat waren de achtergronden die toen speelden? Zijn deze er nu nog, en wat zou anders moeten?  Hoe gaan we nu met elkaar om zodat ieder veilig en in vriendschap welkom is? Is er ook iets in ons geloof dat de drempel naar misbruik verkleinde?

 

Programma

Adriaan van Es welkom

Fred van Kan voorzitter

Annemie Knibbe-van Dijck, woordvoerder VPKK, Vrouwen Platform Kerkelijk Kindermisbruik. Het VPKK geeft een stem aan mannen en vrouwen met een geschiedenis van kindermishandeling en -misbruik in de RKK en ondersteunt hun streven naar erkenning en genoegdoening. Zij zal spreken over de doorwerking van het misbruik in het leven van slachtoffers en de wijze waarop genoegdoening is gegeven.

Piet Rentinck, Pastor en oud- vicaris generaal van het aartsbisdom Utrecht (1989 – januari 2008) onder kardinaal Simonis was beleidsverantwoordelijke in die jaren voor de benoemingen priesters in het bisdom. Zijn visie op het gevoerde beleid is van groot belang voor historische achtergronden van het misbruik en de wijze waarop de kerk reageerde op de daders en slachtoffers.

Lied: Verdoofd en schamper van gemis

Cor Arends , emeritus geestelijk  verzorger Zon en Schild en oud pastor van de geloofsgemeenschap van de Xaverius(1990-’96) :  reacties in de parochie op het seksueel misbruik in de jaren negentig en nu, met een aanzet tot analyse van de specifieke dieper liggende achtergronden van het misbruik.

Discussie

Phil Jacobs : Gebed van verdriet, schaamte en schuld

Lied: Delf mijn gezicht op

Adriaan van Es afsluiting

 

 

De rauwe werkelijkheid kan niet ongedaan gemaakt worden. We kunnen ons er wel rekenschap van geven. Misschien leren we ook hoe we verder kunnen gaan met wat we weten.