Psalmen 11, 18, 25 januari, 1 februari

 

 

Medewerkers van het Titus Brandsma Instituut in Nijmegen leren ons psalmen op een nieuw manier te lezen:
11 januari    psalm 8            Leon Teubner

18 januari    psalm 121        Paul Reehuis

25 januari    psalm 116        Kees Waaijman

1 februari     psalm 146        Anne-Marie Bos

Datum en tijd: 4 vrijdagavonden: 11, 18, 25 januari, 1 februari ; 19.30 tot 21.30 uur

 

 

 

Plaats: Woonzorgcentrum Mgr Blom, Barchman Wuytierslaan 55, 3819AB Amersfoort
Bijdrage:
€ 15 (voor 4 avonden, te voldoen op eerste avond) of door over te maken op Kerkelijke instelling Mgr Blom, NL77INGB0653890281 o.v.v. Psalmencursus 2019
Aanmelding: zr Jeanne Hommenga,  Jeanne.Hommenga@beweging3.nl  of telefonisch  bij de receptie 033 4698100 van 9.00 tot 17.00

Hoe alles zich ontvouwt in Wezer, beseffen we ternauwernood.
De naam is zo klein als een mosterdzaadje, maar slaat zijn vleugels uit, zo wijd als de werkelijkheid.
De naam gaat mee overal waar we gaan: op reis, in doodsnood, in bevrijding. Wij erkennen het.
Bovenal de armen en ontrechten leven op uit kracht van de naam.