VIERING START VREDESWEEK 2019
verhalen-liederen-gebeden

Zaterdag 21 september

17.00 uur, inloop vanaf 16.30

Franciscus Xaveriuskerk ’t Zand 29

 

‘Moge de Heer u vrede geven,’ zo begroette Franciscus de Egyptische sultan in het Egyptische Damietta in 1219, dit jaar 800 jaar geleden. Dat gebeurde In het midden van de vijfde kruistocht. Franciscus zoekt de sultan op, vindt een weg door de strijdlinies heen, voert een diepgaand gesprek met de sultan. Een christen en een moslim doorbraken de spiraal van geweld en wreedheid Ze nemen afscheid als vrienden.
Deze ontmoeting is mooi voorbeeld van het Vredeweekthema ‘Vrede verbindt over grenzen’. Onze samenleving heeft behoefte aan deze mensen, die bereid zijn om uit hun comfortzone te stappen. Die laten zien dat er een alternatief is, een antwoord op polarisatie en nationalisme.

In deze oecumenische viering aan het begin van de Vredesweek 2019 bezinnen we ons wat vrede betekent.

Organisatie: PAX-ambassade voor Vrede Amersfoort. Medewerking wordt verleend door het Apostolisch Genootschap, De Brug, De Bron, Johanneskerk, de parochie OL Vrouw van Amersfoort, en de straatpastor.

U BENT WELKOM!