Psalmen

Naderingen van God 

4 vrijdagavonden: 10, 17, 24, 31 januari

19.30 tot 21.30 uur


Woonzorgcentrum Mgr. Blom,
Barchman Wuytierslaan 55  3819AB Amersfoort

 

Inleiders: medewerkers van het Titus Brandsma Instituut

 

 

Psalmen zijn naderingen van God, ze zijn onderweg naar het Grote Geheim van alle leven, honderdvijftig pelgrimswegen. Bid je een psalm, dan trek je weg uit je veilige omgeving. Je stelt je bloot aan Wezer die ieder uitnodigt te gaan leven. Soms gebeurt er een wonder. Niet langer nader ik, maar de Oneindige trekt mij en nadert mij. Grote vreugde overkomt mij. Mijn naderingen worden Gods naderingen.

Medewerkers van het Titus Brandsma Instituut in Nijmegen leren ons psalmen op een nieuwe manier te lezen:

10 januari   Psalm 15     Paul Reehuis

17 januari   Psalm 65     Anne-Marie Bos

24 januari   Psalm 76     Leon Teubner

31 januari   Psalm 40     Kees Waaijman

Bijdrage: € 15 (voor 4 avonden, te voldoen op eerste avond) of door over te maken op Kerkelijke instelling Mgr Blom, NL77INGB0653890281 o.v.v. Psalmencursus 2019


Aanmelding: zr. Jeanne Hommenga,  Jeanne.Hommenga@beweging3.nl of telefonisch  bij de receptie 033 4698100 van 9.00 tot 17.00 uur