Wat leren we van Corona?

Maandag 10 mei   20.00 tot 21.30 uur Zoom bijeenkomst  deelname is kosteloos

Organisatie: Spiritueel Cultureel Centrum en Raad van Kerken Amersfoort

informatie en opgave: secretariaatscc@gmail.com

Corona heeft ons hele leven op zijn kop gezet. Het onnatuurlijke afstand bewaren verstoort diepgaand onze relaties.  Ook kerken ondervinden de gevolgen. Online vieringen zijn geen echte vervanging maar geven ook weer nieuwe mogelijkheden en dimensies.
Onzeker is hoelang Corona nog blijft doorwerken, ook na de vaccinaties.  Uit onderzoek komt naar voren dat  de band van mensen met de kerk anders  is geworden.  Mensen zijn de kerkgang ontwend geraakt.  Voor wie al op een ‘randje’ stond kan deze tijd het laatste duwtje zijn om af te haken.  

Dit is een moment voor kerken om zich te bezinnen: Hoe verder?  Zijn nieuwe vormen van kerk-zijn nodig en mogelijk? Hoe blijven mensen verbonden met elkaar? En wat kunnen we betekenen voor mensen buiten onze eigen groep, juist nu?

 

 

Over deze vragen  hoort u eerst drie inleiders , achtereenvolgens:

  • Jan Hoogland, lid Nederlands Gereformeerde Kerk Amersfoort-Noord
  • Marieke den Braber, predikant De Hoeksteen  (Protestants, PKN)
  • Josephine van Pampus, voorzitter Raad van Kerken Amersfoort               

Gespreksleider is Wiebo Spoelstra, vice-voorzitter Raad van Kerken Amersfoort, directeur Etty Hillesum Lyceum (Deventer), actief in de Fonteinkerk.

Na deze inleidingen gaan we met elkaar en met de inleiders in gesprek in breakoutrooms.