Vanwege de geldende corona maatregelen kan de gepande bijeenkomst op 19 december “Lessons and Carols” helaas niet doorgaan.                                                                                                                                                                        We betreuren dit zeer, maar hebben uiteraard begrip voor en de geldende maatregelen.

Het SCC wenst u goede kerstdagen en een voorspoedig 2022.