Zesde gebod: ‘Gij zult niet doden’

‘Gij zult niet doden’ Donderdag 26 april 2018 Zesde bijeenkomst van het project De Tien Woorden aan de hand van het boek “Erfenis zonder testament” van Maarten van Buuren en Hans Achterhuis Zie Actualiteit Erfenis zonder testament Inleider: Niels Morpey, directeur...

Spiritualiteit en (on)sterfelijkheid

Spiritualiteit en (on)sterfelijkheid Dood, we denken er liever niet aan Zie boeken Actualiteit Marjoleine de Vos Verslag bijeenkomst op 7 april 2018: Inleider: Marjoleine de Vos De Vos begint met een gedicht van Rutger Kopland Je ziet hoe het gebeurt het is...

Vijfde gebod: ‘Eert uw vader en uw moeder’

‘Eert uw vader en uw moeder opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer, uw God, u geven zal’ Woensdag 21 maart 2018 Vijfde bijeenkomst van het project De Tien Woorden aan de hand van het boek “Erfenis zonder testament” van Maarten van Buuren en Hans...

Kunst van het leven

De kunst van het leven mens worden, lessen uit de filosofie Verslag inleiding van dr Renée van Riessen, hoofddocent filosofie aan de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) en bijzonder hoogleraar christelijke filosofie (Universiteit Leiden) (gehouden zaterdag ...