Het SCC biedt een inspirerend programma vol verdieping en ontmoeting

Wat kostbaar is
Wat voor jou van betekenis is
Wat jou raakt

Waar je kwetsbaar mag zijn
Waar pijn en lijden,
dichtbij en veraf,
gedeeld wordt
Waar je leert aandachtig te leven
Waar je oog krijgt voor schoonheid

Je komt er samen
je verbindt je
dit is een plek voor de ziel voor Amersfoort:
het Spiritueel Cultureel Centrum

“Het kan elk mens overkomen” 

In verband met de beperkingen voor besmetting van de coronapandemie worden er geen gesprekken  in de serie 

‘het kan elk mens overkomen’  opgenomen. Wanneer het besmettingsrisico het toelaat om meer contact met elkaar te hebben, zetten we de serie voort.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radicale liefde in kerk en samenlevingLezing                                                                                van Dr. Samuel Lee, voormalig Theoloog des Vaderlands                               

 

Op zaterdag 20 februari 2021 10.30-12.30 via ZOOM                                                                   De vorige Theoloog des Vaderlands Samuel Lee zal spreken over de noodzaak van een radicale liefde in kerk en samenleving, het verlangen naar een nieuw christendom en het migrant-zijn in de bijbel en in zijn eigen leven.  Dr. Gerard de Korte, bisschop van ’s-Hertogenbosch is het met Samuel Lee ééns dat ‘alle mensen in principe migranten zijn. Wij hebben immers op deze aarde geen blijvende woonplaats. …. Naar schatting wonen 1 miljoen migrantenchristenen in ons land. Mensen die vaak leven in moeilijke omstandigheden en in hun geloof een bron van troost en inspiratie vinden. Juist de verhalen uit de Bijbel kunnen migranten bemoedigen. De auteur zelf is een migrant uit het Midden-Oosten. Enkele keren mocht ik hem ontmoeten als een evangelisch christen met een grote oecumenische openheid’. Samuel Lee werd geboren in het Midden-Oosten , kwam op 14-jarige leeftijd naar Nederland, en trouwde met een Zuid-Koreaanse christelijke vrouw. Tijdens hun huwelijksreis ervoer hij dat hij door Jezus werd geroepen; hij werd christen en nam de naam Samuel aan. In 1995 stichtte hij in de Bijlmer de Jesus Christ Foundation Church. In 2017 werd hij benoemd tot hoofd van het Center for Theology of Migration aan de VU, en in 2019 benoemd tot Theoloog des Vaderlands. In zijn preken en spreken pleit hij voor sociale gerechtigheid, een radicale liefde in kerk en samenleving, en een verlangen naar een nieuw christendom. Aan het eind van zijn tijd als Theoloog des Vaderlands deed hij een oproep aan de kerken om lhbt-ers te accepteren, en excuses aan te bieden voor het hen aangedane leed.                                                                                                       

Opgave: secretariaatscc@gmail.com

Bijdrage: 5 euro op NL31 RABO 0357 4808 72 tnv PMM Jacobs en/of CP Scholten

Bewust kiezen, voorbereiding op de verkiezingen 

zoom bijeenkomst woensdag 3 maart 20.00 tot 21.45 uur
Bergkerk, Spiritueel Cultureel Centrum (verbonden aan de Franciscus Xaveriuskerk), Raad van Kerken Amersfoort

 Kiezen is een groot voorrecht. Binnenkort, op 17 maart kunnen we weer onze politieke voorkeur uitspreken. Hoe maken we onze keuze? Welke waarden-uitgangspunten leiden ons daarbij? Waar staan we eigenlijk voor? Speelt ons geloof een rol in onze keuze? Welke betekenis hechten we aan politici als persoon en aan hun presentatie?

In deze online zoom bijeenkomst gaan we  met elkaar in gesprek  over onze keuze.

Aspecten die daarbij aan de orde komen zijn: solidariteit, duurzaamheid, onze eigen verantwoordelijkheid, taak en functioneren van de overheid.

 U hoort eerste van drie Amersfoortse spraakmakers hoe zij tot een bewuste keuze komen:

 – Giny Wierenga; voorganger en actief in het Soesterkwartier                                                                                       – Ton van der Ham; onderzoeksjournalist bij TV programma  Zembla                                                                      – Harm Dane; werkte op het Dienstencentrum Protestantse Kerk Nederland (PKN), op raakvlak kerk en samenleving; lid Stedelijk Buurtbestuur Indebuurt033

 Na deze ‘opmaat’ wordt verder gepraat in breakoutrooms. Het is niet de bedoeling dat we elkaar overtuigen, of een politiek debat aangaan, maar te horen wat de ander beweegt in zijn/haar keuze.

 Gespreksleider in deze bijeenkomst is Jan van Baardwijk, predikant in de Bergkerk.

 Datum: woensdagavond 3 maart, 20.00u tot  ca 21.45u                                                                                Inlichtingen en opgave: secretariaatscc@gmail.com    na opgave ontvangt u een zoomlink

 Bijdrage: E 5

 op bankrekeningnummer NL31 RABO 0357 4808 72 tnv PMM Jacobs en/of CP Scholten    

——————————

 

Xaveriuslezing 2020 Herman Wijffels

VOORAANKONDIGING   De gulden snede. Naar een economie die werkt voor mens en aarde zaterdag 28 maart, Franciscus Xaveriuskerk inleiding Herman Wijffels     Hoe zorgen we dat de aarde leefbaar blijft? In het boek De gulden snede ontvouwt Wijffels in...

Psalmen

Psalmen Naderingen van God  4 vrijdagavonden: 10, 17, 24, 31 januari 19.30 tot 21.30 uur Woonzorgcentrum Mgr. Blom, Barchman Wuytierslaan 55  3819AB Amersfoort   Inleiders: medewerkers van het Titus Brandsma Instituut     Psalmen zijn naderingen van God, ze...

De geplande bijeenkomst over Priesterschap op 30 november 2019 kan wegens revalidatie van de inleider niet doorgaan. We hopen de bijeenkomst in het voorjaar van 2020 te plannen.

Op pad met de minister van Geluk

Op pad met de minister van geluk  Ontdekken wat in het leven van waarde is Dinsdag 1 oktober 2019  20.00 – 22.00 uur Pastorie Xaveriuskerk, 't Zand 31 Inleiding Zaterdag 12 oktober 2019 14.00 – 17.00 uur Onzelievevrouwetoren, Onze lievevrouwekerkhof Wandeling 1...

Verbouwing

Het SCC verbouwt en vernieuwt.

Kijk wat wij u kunnen bieden